Afișare
Anul:

ETAPA 2

TERMEN DE PUNERE PE PIAȚĂ: 01 IULIE 2022
#3

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative (REPHAD)

61 înregistrări
#4

Registrul pentru evidența hotărârilor ale autorității deliberative (REHAD)

59 înregistrări
#5

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive (REPDAE)

32 înregistrări
#6

Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive (REDAE)

32 înregistrări
#9

Registrul pentru evidența ședințelor consiliului local (RESCL)

12 înregistrări
#10

Registrul pentru evidența proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local (REPVSCL)

11 înregistrări
#11

Registrul pentru evidența comunicării actelor autorităților publice locale (RECAAPL)

15 înregistrări
#12

Registrul pentru evidența publicării declarațiilor de căsătorie (RPDC)

16 înregistrări
#14

Registrul pentru evidența obligațiilor financiare rezultate din acorduri de cooperare/ înfrățire/ aderare (REOFA)

în curând
#15

Registrul pentru evidența sesizărilor/cererilor pentru deschiderea procedurii succesorale (RESCDPS)

în curând
#16

Registrul pentru evidența certificatelor de urbanism (RECU)

în curând
#17

Registrul pentru evidența autorizațiilor de construire/desființare (REACD)

în curând
#18

Registrul pentru evidența atestatelor de producător (REAP)

în curând
#19

Registrul pentru evidența carnetelor de comercializare (RECC)

în curând
#20

Registrul pentru evidența mijloacelor de transport supuse înmatriculări/înregistrării (REMTSÎÎ)

în curând
#21

Registrul pentru evidența contractelor de arendare (RAr)

în curând