HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII DELIBERATIVE PRIN CARE SE STABILESC CRITERIILE PENTRU CONTRIBUABILII MARI SAU, DUPĂ CAZ, CONTRIBUABILII MIJLOCII

PRIMĂRIA