România

România

Județul Cluj

Comuna Mănăstireni

Comuna Mănăstireni

Statutul comunei în format text nu a fost publicat!

ANEXE

Părți integrante ale actului administrativ