România

România

Județul Călărași

Comuna Sărulești

Comuna Sărulești

Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice , organizatorice , termenele și  circulația proiectelor de dispoziții , precum și a dispozițiilor emise de primarul Comunei Sărulesti, județul Călărasi .

Regulamentul în format fișier