Hotărâre a autorității deliberative

Nr. 35 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primar

Stare

Hotărâre

adoptată

Forma inițiatorului