Nr. 36 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii pe cheltuieli a unei sume platita din bugetul local al Comunei Valea Lupului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere colectate de pe domeniul public al Comunei Valea Lupului, judetul iasi in anul 2020

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primarul comunei

Forma inițiatorului