Nr. 37 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Valea Lupului, judetul Iasi, revizuit conform OUG nr.57/2009 privind Codul Administrativ

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primarul comunei

Forma inițiatorului