Nr. 39 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Valea Lupului

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primarul comunei

Forma inițiatorului