Nr. 40 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere a utilajelor, aflate in patrimonial UAT Comuna Valea Lupului, judetul Iasi

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primarul comunei

Forma inițiatorului