Nr. 41 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Lupului, județul Iasi

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primarul comunei

Forma inițiatorului