Hotărâre a autorității deliberative

Nr. 41 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Lupului, judetul Iasi

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primar

Stare

Hotărâre

adoptată

Forma inițiatorului