Nr. 42 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind modificare HCL nr.32/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de colectare a resturilor vegetale și a deșeurilor din sticlă și instituirea taxei speciale de colectare a resturilor vegetale în comuna Valea Lupului, judetul Iași

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primarul comunei

Forma inițiatorului