Hotărâre a autorității deliberative

Nr. 42 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind modificare HCL nr.32/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de colectare a resturilor vegetale si a deseurilor din sticla si instituirea taxei speciale de colectare a resturilor vegetale in comuna Valea Lupului, judetul Iasi

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primar

Stare

Hotărâre

adoptată

Forma inițiatorului