Nr. 43 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru un imobil de pe raza UAT Comuna Valea Lupului

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primarul comunei

Forma inițiatorului