Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 39 / 28.03.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 165 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. 1 Decembrie

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 39 din 28.03.2023

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 165 m.p. teren (domeniul privat al orasului), situat în Găești, str. 1 Decembrie

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Rezultate voturi