Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 40 / 28.03.2023
Caracter individual

Proiect de hotărâre

privind aprobarea aprobarea concesionarii unei suprafete de 5 m.p. teren (domeniul Public al orașului), situat în Găești, str. Cuza Voda, bl.43, sc. B

Avizul comisiilor de specialitate

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

Forma inițiatorului

România

România

Județul Dâmbovița

Consiliul Local al orașului Găești

Orașul Găești

Proiect de hotărâre

Nr. 40 din 28.03.2023

privind aprobarea aprobarea concesionarii unei suprafete de 5 m.p. teren (domeniul Public al orașului), situat în Găești, str. Cuza Voda, bl.43, sc. B

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al orașului găești

adoptă prezenta hotărâre:

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL ORAȘULUI GĂEȘTI

Grigore GHEORGHE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI GĂEȘTI

Mitica DIACONU

Rezultate voturi