Hotărâre a autorității deliberative

Nr. 38 / 31.03.2021
Caracter normativ

HOTĂRÂRE

privind derogarea de la prevederile Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin H.C.L nr.22/2010

Inițiator proiect

Florin-Liviu DULGHERU

Primar

Stare

Hotărâre

adoptată

Forma inițiatorului