COMISIILE DE SPECIALITATE

Structura funcțională a consiliului local și componența comisiilor

Comisia 1

Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei

PREȘEDINTE
SECRETAR
STRUCTURA POLITICĂ
Comisia 2

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, protecția mediului și turism

PREȘEDINTE
Ion ALDEA
PNL
SECRETAR
STRUCTURA POLITICĂ
Comisia 3

Comisia juridică și de disciplină

Comisia 4

PREȘEDINTE
Președinte
SECRETAR
Secretar

Istoric comisii de specialitate

 • Mandat
  Dată început
  Nr. comisii
  Acțiuni
 • 2020 - 2024
  26 Octombrie 2020
  4
 • 2016 - 2020
  5 Iunie 2016
  3