6.6. Procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative