COMISIILE DE SPECIALITATE

Structura funcțională a consiliului local și componența comisiilor

Comisia 1

Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanțe, administarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț

Comisia 2

Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, activități sportive, de agrement și turistice

Comisia 3

Comisia pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

PREȘEDINTE
SECRETAR
MEMBRII
Alexandru PEPTEA
USR-PLUS

Istoric comisii de specialitate

 • Mandat
  Dată început
  Nr. comisii
  Acțiuni
 • 2020 - 2024
  27 Octombrie 2020
  3
 • 2016 - 2020
  5 Iunie 2016
  0